V finančni službi opravljamo računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitično evidenco saldakontov, izpise odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • vodenje sredstev na rezervnem skladu po objektih in po stanovalcih,
 • vodenje porabe sredstev rezervnega sklada po objektih in po stanovalcih,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun podjemnih pogodb,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih,
 • izdelavo statistike finančnih računov,
 • izdelava zaključnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti.

Vse te storitve opravljamo z lastnimi kadri.
Prav tako opravljamo računovodske storitve za Železar Štore d.p. in Prehrano Tuli d.o.o.

,
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30