sedež:
Železarska cesta 1, 3220 Štore

tel.: 03 780 5 800

fax: 03 780 5 830

direktor: Anton Franulič

matična številka: 1511386.

id za DDV: 58348786

račun: 06000 - 0893428208 Banka Celje

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je bila vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 1024/2000 z dne 14.04.2000. Družba je na sodišču vpisana pod vložno štrevilko 1/07110/00. Osnovni kapital družbe je 60.090,13 EUR.

V družbi je zaposlenih deset delavcev in šest zunanjih pogodbenih sodelavcev.

Za odlagališče Vrhe imamo certifikat sistema ravnanja z okoljem - standard ISO 14001:2004.

Organizacija dela v družbi je zastavljena tako, da lahko nudi celovito storitev na več področjih, tako smo zasnovani kot moderno organizirana družba, ki na vseh področjih dela nudi najkvalitetnejšo storitev.

Organizacijo družbe sestavljajo naslednja področja del:

  • stanovanjsko upravljanje in gospodarstvo
  • letovanje
  • inženiring-projektno svetovanje in ekologija
  • pravno poslovno svetovanje in pomoč
  • tehnični in poslovni arhiv
  • računovodstvo in finance
  • gostinstvo

 

.
 
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30