Storkom Štore ima v lasti in posesti odlagališče Vrhe na opuščenem peskokopu med zaselkoma Zgornje Vrhe in Kresnike. Z metalurškimi odpadki se zapolnjuje odkopani prostor, ki je nastal po večletni eksploataciji kremenčevega peska. Kot polnilo služijo metalurški odpadki, ki so 67 % inertni in 33 % nenevarni.

Po končanem zasipavanju bomo vrhnjo plast telesa odlagališča rekultivirali - to pomeni, da bomo teren ozelenili s pogozditvijo avtohtonih kultur in zatravitvijo.

,
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30