V januarju 2010 smo svojo dejavnost razširili na področje geodezije. Geodetska uprava Republike Slovenije nam je izdala odločbo, na podlagi katere lahko izvajamo strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve. V okviru zemljiškega katastra, katastra stavb in inženirske geodezije izdelamo:

 
 • geodetski načrt,
 • zakoličenje stavb in objektov,
 • elaborat ureditve meje,
 • elaborat parcelacije,
 • elaborat izravnave meje,
 • elaborat določitve zemljišča pod stavbo,
 • elaborat za evidentiranje stavbe,
 • elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb,
 • elaborat sprememb podatkov katastra stavb,
 • označitev mej z mejniki v naravi in tehnično poročilo.

Razpolagamo z vso potrebno tehnično opremo, ki zagotavlja izdelavo geodetskih izdelkov predvidene kvalitete oziroma omogoča evidentiranje sprememb geodetskih podatkov v evidencah nepremičnin.
 


 

Opravljamo vsa geodetska dela, ki so potrebna za pripravo projektne dokumentacije, pridobitev dovoljenj in uvedbo postopka evidentiranja nepremičnin v uradnih evidencah.

Področja delovanja:


Prenos dokumentov:
reklamno gradivo
geodetske storitve

Pri naročilu ali za dodatne informacije vas prosimo, da:

 • nas pokličete na tel. 03 780 5 800, 03 780 5 826 ali GSM 041 389 266,
 • pošljete e-pošto na karmen.sepetavc@storkom.si
 • pošljete faks na številko 03 780 5 830.

Zagotavljamo vam poštenost, neodvisnost, prizadevnost, strokovnost ter odgovornost.

,
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30