UREDITEV MEJE


Meja razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel. Ureditev meje je postopek, s katerim določimo mejo med eno ali več parcelami na eni strani in vsemi ostalimi parcelami na drugi strani. V veliko primerih ni natančno določeno, kje natančno poteka meja med eno in drugo parcelo, kar posledično lahko pripelje do med sosedskih sporov.
 

PARCELACIJA


Združitev parcel–združitev dveh ali več parcel, ki so v lasti enega ali več lastnikov, v eno parcelo ali delitev parcele–oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.
 

IZRAVNAVA MEJE


Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, pod pogojem, da se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje.
 

DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO


Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. Zemljišče pod stavbo se v zemljiškem katastru evidentira s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe.
 

OZNAČITEV MEJ Z MEJNIKI V NARAVI IN IZDELAVA TEHNIČNEGA POROČILA


Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra.
 

,
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30