VPIS STAVBE IN DELOV STAVBE V KATASTER STAVB


Ob vpisu stavbe v kataster stavb se vpišejo vsi deli stavbe. Ta vpis je osnova za vpis stavbe v zemljiško knjigo.
 

IZDELAVA ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE STAVBE


Vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.
 

SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB


a. sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe;
b. sprememba lege, oblike ali površine;
c. sprememba dejanske rabe;
d. sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora;
e. združitev in delitev stavbe ali dela stavbe;
f. vpis novega dela stavbe;
g. izbris stavbe ali dela stavbe.
 

,
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30