GEODETSKI NAČRT


Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. V procesu projektiranja se pojavljajo potrebe po geodetskih storitvah in izdelkih. Potreba po geodetskih načrtih se pojavi že fazi izdelave idejne zasnove projekta. Posnetek obstoječega stanja se izdela v obliki geodetskega načrta po končani gradnji. Služi za izdelavo projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje.

1.1. Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
1.2. Geodetski načrt novega stanja zemljišča
1.3. Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta

 

ZAKOLIČENJE STAVB IN OBJEKTOV


O zakoličenju objekta se v skladu z geodetskimi predpisi, izdela poseben zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Zakoličba se praviloma izvede pred začetkom gradnje. Za zakoličbo mora poskrbeti izvajalec gradbenih oz. drugih del na gradbišču, izvede pa jo geodetsko podjetje.
 

,
 


Aktualne novice

Kje nas najdete
an image
Storkom Štore d.o.o.
Železarska cesta 1
3220 Štore

Tel. +386 3 780 58 00
Fax: +386 3 780 58 30